2017. évi munkáját értékelte az Egyesület közgyűlése Egyesületünk

2018. február 14-én 18.00 órára hívta össze az Egyesület évi rendes közgyűlését, melyen 17 horgásztárs jelent meg. Mivel a Közgyűlés nem volt határozatképes, azért az elnök a gyűlést határozatképtelenség miatt bezárta, és egyúttal az Alapszabály felhatalmazása alapján a meghívóban már előre közölt időpontra 18.30 órára megismételt közgyűlést hívott össze. A megismételt közgyűlésen elnök megállapította, hogy az Alapszabály értelmében a gyűlés 17 fő résztvevő horgászegyesületi taggal határozatképes. A tagság a meghívóban előre kitűzött napirendek megtárgyalásáról határozott. Ezt követően került sor a napirendek érdemi tárgyalására.

1. A Marcali és Vidéke HE 2017. évi munkájáról szóló elnökségi beszámolót Terjék András elnökhelyettes, megbízott titkár ismertette.(A beszámoló a Dokumentumok link alatt olvasható). 2018./02./14./1. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2017. évi munkáját értékelő elnökségi beszámolót nyílt szavazással, 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

2. Zajcsuk Lajos elnökségi tag, pénzügyi vezető ismertette a 2017. évi pénzügyi-gazdasági beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A közgyűlés a 2017. évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámolóról a következőképpen határozott: 2018./02./14./2. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2017. éves pénzügyi, gazdasági, költségvetési beszámolót nyílt szavazással, 17 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Marcali és Vidéke Horgászegyesület 2017. évi működésének és gazdálkodásának a törvényességéről, szabályszerűségéről Cser László elnök ismertette. Az EB. megállapította, hogy az egyesület gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabályunknak megfelelően történt. A közgyűlés a Marcali és Vidéke Horgászegyesület 2017. éves működésének, gazdálkodásának törvényességéről és szabályszerűségéről szóló Ellenőrző Bizottsági jelentésről a következő határozatot hozta: 2018/02./14./3. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését az Egyesület 2017. évi működésének, gazdálkodásának törvényességéről nyílt szavazással, 17 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

4. A 2018. évi Munkaterv tervezetét Kiss Lajos elnök ismertette, melyet előzetesen a honlapunkról megismerhettek a tagok (a Dokumentumok link alatt olvasható). Kérdések, hozzászólások: A vitában többen érintették a halfogó klubnap programját, javaslatot tettek a sikeres lebonyolításra. Egybehangzóan elfogadták az elnökség javaslatát, hogy 2018-ban az aradi horgásztónál rendezzük a napot, és egytálételes ebéddel vendégeljük meg a résztvevőket. 2018/02./14./4. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2018. évi Munkatervét nyílt szavazással, 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

5. Zajcsuk Lajos elnökségi tag ismertette a HE elnökségének a 2018. évre összeállított költségvetési javaslatát. 2018/02./17./5. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2018. évi Költségvetési tervét nyílt szavazással egyhangúlag, 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

6. Egyebek A 2017. évi fogási naplók leadásának és a 2018-as tagság megújításának tapasztalatairól adott tájékoztatást az elnök. Egyúttal nyomatékosan felhívta a figyelmet fogási naplók leadásának végső határidejére, amely február 28! A fogási naplót le nem adó horgásznak 2.000.- Ft-tal megemelt, ún. „emelt díjas” Állami jegyet kell vásárolnia. Kérdésre válaszolva szólt a Nyugati-övcsatornán épült halráccsal kapcsolatos információkról. Többek kérésére ígéretet tett, hogy az elnökség jelzéssel fordul a BH Np. Zrt. vezetőségéhez a felmerült problémákkal kapcsolatban (Pl.: ha a ponty nem ívik le a befolyókon, miért szükséges a tilalmi idő fenntartása?). Felhívta a figyelmet a FEHOVA látogatás lehetőségére. Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a részvételt, az érdeklődést, és kérte a tagságot az egyesületi életben való további aktív részvételre, mindenkinek jó horgászévet kívánva a közgyűlést bezárta.

Kiss Lajos elnök

Legutóbbi hírek

Hírarchívum