A Marcali és Vidéke Horgászegyesület 2020. évi közgyűlése

Egyesületünk 2020. március 4-én tartotta meg az évi rendes közgyűlését. Mivel a 18. órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, a kiküldött meghívónak megfelelően 18.30-tól megismételt közgyűlésre került sor. A tagság a meghívóban előzetesen meghirdetett napirendeket tárgyalta meg.

  1. Terjék András titkár ismertette az elnökség szöveges beszámolóját a 2019. évi egyesületi munkáról, melyet a tagság egyhangú határozattal elfogadott. A beszámoló itt olvasható: BESZÁMOLÓ.
  2. Zajcsuk Lajos pénzügyi vezető betegsége miatt a pénzügyi, gazdasági beszámolót, a közhasznúsági mellékletet is Terjék András terjesztette a közgyűlés elé, melyet a tagság ugyancsak egyhangú határozattal fogadott el.
  3. Az Ellenőrző Bizottság jelentését, illetve határozatát  Cser László FB. elnök ismertette: 1/2020.02.14.EB. sz. Határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Marcali és Vidéke HE működését, gazdálkodását, a nyilvántartások vezetését, az egyszerűsített beszámolót szabályszerűnek minősíti, és azt az egyesület 2020.03.04-ei közgyűlésének elfogadásra javasolja. A jelentést a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.
  4. A közgyűlés az elnökség javaslatára a megüresedett elnökségi tag helyre egyhangú szavazással Horváth Zoltán, és felügyelő bizottsági tagi helyre ugyancsak egyhangúlag Volf Ferenc horgásztársakat választotta meg .
  5. A tagság rövid vitát követően ugyancsak egyhangú szavazással elfogadta az egyesület 2020-ra vonatkozó Munkatervét. A munkaterv itt olvasható: 2020. é. munkaterv
  6. A közgyűlés z egyesület 2020. évre szóló költségvetését egyhangúlag elfogadta. Úgy határozott, hogy a tagsági díj mértékén ez évben sem változtat.
  7. Végezetül a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület GDPR (adatvédelmi) szabályzatát. Itt olvasható: Adatvéd. Szab. végleges
  8. Egyebek közt az elnök bejelentette, hogy a MOHOSZ és a BHSZ a 2020. március 1-jétől a Marcali HE részére engedélyezte, hogy négy fő vizsgázott halőr tagjának közreműködésével a BHSZ vizsgabizottságaként horgászvizsgákat szervezzen. A vizsgák időpontját és helyét  a honlapunkon, a BHSZ honlapján, és más fórumokon is kellő időben nyilvánosságra hozzuk.

Elnökség

Legutóbbi hírek

Hírarchívum