Öt éves munkáját értékelte, valamint Elnökséget és Ellenőrző Bizottságot választott a HE Közgyűlése

A Marcali és Vidéke Horgász Egyesület 2021. június 7-én tartotta meg az eredetileg március 10-ére tervezett közgyűlését, melyen az öt éves egyesületi munkát értékelte, valamint új elnökséget és Ellenőrző Bizottságot választott. A 18.00 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, ezért az Alapszabályban meghatározottak, és a meghívóban előre jelzettek szerint 18.30-kor a jelen lévő 16 résztvevővel a megismételt közgyűlés már határozatképessé vált. Az elnöki köszöntést követően a Közgyűlés meghatározta a napirendeket (munkaterv szerint), majd megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket (jkv. vez.: Szijártó Ferenc, hitelesítő: Mayer Péter és Wolf Ferenc).

Kiss Lajos elnök tájékoztatta a tagságot, hogy az országos veszélyhelyzet miatt a közgyűlés feladatait március 1-jétől ideiglenesen az elnökség vette át, így a március 10-ére tervezett közgyűlést már nem lehetett megtartani. Ennek megfelelően a 2021. március 10-ei elnökségi ülésén már megtárgyalta és elfogadta a következőkben ismertetésre kerülő kötelező napirendeket. Ma az Elnökség és az EB tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget, illetve a jelenlévő tagság elnökséget és Ellenőrző Bizottságot választ.

  1. Az elnök kezdeményezésére rövid felállással emlékeztünk meg az öt év során elhunyt horgásztársainktól: Rott Endre titkártól, Zajcsuk Lajos elnökségi tag gazdasági vezetőtől, Dr. Nagy István, Pidás Lajos, Schmid Tibor, Vapetlics András és Zséder István egyesületi tag horgásztársainktól. Emléküket megőrízzük!
  2. Terjék András titkár ismertette az elmúlt öt éves egyesületi munkáról készített elnökségi beszámolót. (A beszámoló a honlapunk Nyitó lapjának legördülő, „Dokumentumok” linkjén megtalálható.) A közgyűlés az egyesület öt éves munkájáról szóló elnökségi beszámolót egyhangúlag elfogadta, és meghozta a következő határozatát:

2021./07./07./1. sz. Közgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2016-2021. éves munkájáról szóló 2021./03./10./1. sz. Eln. Határozattal elfogadott elnökségi beszámolót nyílt szavazással, 16 igen szavazattal,  0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.

  1. Zajcsuk Eliza (pénzügyi ügyvezető) jelentést adott az elmúlt éves gazdálkodásról. A évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámolót a közgyűlés a 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, és meghozta a következő határozatát:

2021./07./07./2. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2020. éves, a 2021./03./10./2. sz. Eln. Határozattal elfogadott pénzügyi, gazdasági, költségvetési beszámolót nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.

  1. Az Ellenőrző Bizottság jelentést készített az egyesület működésének, gazdálkodásának törvényességéről és szabályosságáról. Cser László EB elnök ismertette a jelentést, mely szerint az egyesület működése, gazdálkodása, ügyvitele szabályszerű és törvényes volt. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, és a következő határozatot hozta:

2021./07./07./3. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2020. éves, az egyesület működésének, gazdálkodásának törvényességéről és szabályosságáról szóló, és a 2021./03./10./3. sz. Eln. Határozattal elfogadott Ellenőrző Bizottsági jelentést nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.

  1. A évi Munkaterv tervezetét az elnök ismertette.

2021./07./07./4. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Elnökség által 2021./03./10./4. sz. Eln. Határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervet nyílt szavazással egyhangúlag, 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.

  1. Zajcsuk Eliza pénzügyi ügyvezető előterjesztette a HE elnökség által elfogadott évi költségvetési tervezetét.

2021./07./07./5. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Elnökség által 2021./03./10./5. sz. Eln. Határozattal elfogadott 2021. évi Költségvetést nyílt szavazással egyhangúlag, 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.

Az elnök bejelentette, hogy az Egyesület Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának az öt éves mandátuma lejárt. Ezért a testületi tagok és tisztségviselők nevében megköszönte az öt éves munkát. Lemondott az ülést vezető elnöki tisztéről is, egyidejűleg az elnökség nevében javasolta, hogy Kőrösi András horgásztárs vegye át az elnöklést. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, Kőrösi András a feladatot vállalta.

  1. Elnökség és Ellenőrző Bizottság megválasztása. Kőrösi András elmondta, hogy a választás előkészítését az Alapszabály szerint az elnökség elvégezte. Az Elnökségbe és az Ellenőrző Bizottságba jelölt horgásztársak vállalják a jelölésüket. Javasolta, hogy az Alapszabály adta lehetőség szerint a közgyűlés döntsön arról, hogy a választás nyílt szavazással történjen, valamint a szavazásban az érintettek is részt vegyenek. A tagság a szavazás módjára tett javaslatokat az elhangzott javaslat szerint változatlan formában egyhangúlag elfogadta, és meghozta a következő Határozatát:

2021./07./07./6. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés nyílt szavazással, 16 igen szavazattal úgy határoz, hogy a jelöltek megválasztása nyílt szavazással történik, és az érintett jelöltek is részt vehetnek a személyüket érintő szavazásban.

Az elnök személy szerint tett javaslatot a HE elnökének, elnökhelyettesének, titkárának, az elnökség két további tagjának, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak a személyére. Más jelöltekre nem volt javaslat, ezért a közgyűlés elfogadta a jelöltek személyére tett javaslatot.

A levezető elnök ezt követően a jelöltek személyét egyenként tette fel szavazásra. A tagság nyílt szavazással a következők szerint döntött:

2021.07./07./7. sz. Kgy. Határozat: A Marcali és Vidéke Horgászegyesület közgyűlése az alábbiak szerint nyílt szavazással megválasztja az egyesület elnökségét és az Ellenőrző Bizottság tagjait:

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének

                   elnöke:                       Kiss Lajos (15  igen, 1 tartózkodás, 0 nem, 94 %),

                   elnökhelyettese:          Horváth Zoltán (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %),

                   titkára:                        Terjék András (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %),

                   elnökségi tag:             Zajcsuk Eliza (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %),

                   elnökségi tag:             Szijártó Ferenc (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %).

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Ellenőrző Bizottságának

                   tagja:                          Domonkos Árpád (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %),

                   tagja:                          Cser László (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %),

                   tagja:                          Wolf Ferenc (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 100 %).

Egyéb előterjesztés, hozzászólás nem volt, ezért az elnök a közgyűlést bezárta. Kérte a horgásztársakat a sportszerű horgászatra, és mindenkinek eredményes és sikeres horgászévet kívánt.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a közgyűlést követően  rövid ülést tartottak, és azon Cser László tagot megválasztották az EB elnökének.

A közgyűlésről Kőrösi András horgásztársunk készített képeket.

 

 

Legutóbbi hírek

Hírarchívum